Cennik

Ważny do 31 marca 2020r.

L.p. Typ ochrony Odmiana Cena
1. Osłona twarzy P1 20,00
2. Osłona twarzy P1.1 18,00
3. Osłona twarzy P2 22,00
4. Osłona twarzy P3 29,00
5. Osłona twarzy P6 24,00
6. Osłona twarzy P6-long 29,50
7. Siatkowa osłona twarzy S 22,00
8. Łącznik hełm + osłona + ochronnik słuchu Łącznik ZGE 3,00
8. Okulary p/odpryskowe (bezbarwne) P5.3A 6,95
10. Okulary p/opryskowe (brąz) P5.5 10,00

do cen podanych w pozycji od 1 do 10 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%