Certyfikaty

Zgodność wyrobów:

 1. Normy EN-PN
 2. Badania dla oceny typu WE
 3. Badania antyelektrostatyczne dla stosowania w atmosferze wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego
 4. Badania w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia

Podstawa prawna:

 1. Dyrektywa Unijna 89/686/EWG
 2. Dz.U. 2005 nr 259 poz.2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
 3. Dz.U. 2004 nr 219 poz.2227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.09.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 4. Dz.U. 2002 nr 139 poz.1169 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach wraz z późniejszymi zmianami spełnia wymogi §670 pkt.2 (Dz.U. 2006 nr 124 poz.863)
 5. Wyroby chronione prawem w Urzędzie Patentowym RP

Wykaz jednostek certyfikujących

 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB JN 1437 – Warszawa
 2. Instytut Przemysłu Organicznego – Warszawa
 3. Instytut Medycyny Pracy – Łódź

Wykaz jednostek współpracujących przy realizacji badań rozwojowo-wdrożeniowych

 1. Główny Instytut Górnictwa – Katowice
 2. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Warszawa