Certyfikaty

Zgodność wyrobów:

 1. Normy EN-PN
 2. Badania dla oceny typu WE oraz badania typu UE
 3. Badania antyelektrostatyczne dla stosowania w atmosferze wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego
 4. Badania w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia

Podstawa prawna:

 1. Dyrektywa Unijna 89/686/EWG oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
 2. U. 2005 nr 259 poz.2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 3. Wymagania zawarte w §221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
  • być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
  • spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
 4. Wyroby chronione prawem w Urzędzie Patentowym RP

Wykaz jednostek certyfikujących

 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB JN 1437 – Warszawa
 2. Instytut Przemysłu Organicznego – Warszawa
 3. Instytut Medycyny Pracy – Łódź

Wykaz jednostek współpracujących przy realizacji badań rozwojowo-wdrożeniowych

 1. Główny Instytut Górnictwa – Katowice
 2. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Warszawa