O nas

Spółka „Select” powstała w 1989 roku jako firma inżynierska o charakterze projektowo-wykonawczym. Od 1993 roku rozpoczęła działalność w zakresie ochrony wzroku i twarzy uzyskując w 1994 roku Świadectwo Zatwierdzenia nr T-01-060 wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie oraz pozytywny wynik badań w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” z możliwością stosowania osłon w kopalniach o zagrożeniu metanowym.

Spółka uzyskała również wymagane dopuszczenia pozwalające na stosowanie osłon w kopalniach na terenie Czeskiej Republiki. Na dzień dzisiejszy mając wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji spółka wytwarza 5 rodzajów osłon twarzy z możliwością ich równoległego stosowania z wszystkimi hełmami używanymi w zakładach górniczych oraz z większością hełmów używanych w pozostałych gałęziach przemysłu. Celem nadrzędnym działalności spółki to wytworzenie u osób stosujących osłony poczucie bezpieczeństwa w ich codziennym użytkowaniu poprzez ochronę przed urazami. W osiągnięciu tego celu pomaga nam wprowadzony w czerwcu 2005 roku System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001

Stałe monitorowanie funkcjonowania naszych wyrobów w procesie ochrony przed urazami oraz analiza potrzeb i oczekiwań naszych klientów pozwala na modernizację osłon, projektowanie i produkcję nowych wyrobów o najwyższych standardach zgodnych z Dyrektywa Unijna 89/686/EWG. Od 1997 roku spółka regularnie prezentuje swoje wyroby na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii uczestnicząc w każdej edycji.

Zarząd PPUH „Select” Sp. z o. o.