Polityka jakości

Strategicznym celem polityki jakości PPUH „Select” Sp. z o. o. jest współdziałanie z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i higieny pracy u naszych klientów. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania przepisów ustawowych i branżowych.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez ukierunkowane działania w następujących obszarach:

Nadrzędnym celem naszej polityki jakości jest:

Zarząd PPUH „Select” Sp. z o. o.