Projekt graficzny i zdjęcia

Na stronie wykorzystano zdjęcia pochodzące z Wikimedia Commons:

Zdjęcia osłon są własnością firmy PPUH „Select” Sp. z o.o.