Produkty

Ofe­ru­je­my sze­ro­ką gamę osłon twa­rzy o zróż­ni­co­wa­nych para­me­trach ochron­nych do heł­mów gór­ni­czych i przemysłowych.

Zestaw osłon do hełmów HO-01 Maskpol

L.p. Typ osło­ny Zdję­cie Cena jed­nost­ko­wa net­to PLN
1

Osłona twarzy typu P1 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P1 20,00
2

Osłona twarzy typu P2 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P2 22,00
3

Osłona twarzy typu P3 (1FN) (stała)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P3 29,00
4

Siatkowa osłona twarzy typu S (F)

 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
Osłona siatkowa 22,00
5

Osłona twarzy typu P6 (1BTN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P6 24,00
6

Osłona twarzy typu P6-LONG (1BTN3)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
 • 3 Ochro­na przed roz­bry­zga­mi cieczy
Osłona P6-LONG 29,50

Zestaw osłon do hełmów JSP (EVO, MK)

L.p. Typ osło­ny Zdję­cie Cena jed­nost­ko­wa net­to PLN
1

Osłona twarzy typu P1 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P1 20,00
2

Osłona twarzy typu P2 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P2 22,00
3

Siatkowa osłona twarzy typu S (F)

F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii

Osłona siatkowa 22,00
4

Osłona twarzy typu P6-LONG (1BTN3)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
 • 3 Ochro­na przed roz­bry­zga­mi cieczy
Osłona P6-LONG 29,50

Zestaw osłon do hełmów 3M –Peltor G3000

L.p. Typ osło­ny Zdję­cie Cena jed­nost­ko­wa net­to PLN
1

Osłona twarzy typu P1 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P1 20,00
2

Osłona twarzy typu P1.1 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P1.1 18,00
3

Osłona twarzy typu P3 (1FN) (stała)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P3 29,00
4

Siatkowa osłona twarzy typu S (F)

 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
Osłona siatkowa 22,00
5

Osłona twarzy typu P6 (1BTN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P6 24,00
6

Osłona twarzy typu P6-LONG (1BTN3)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
 • 3 Ochro­na przed roz­bry­zga­mi cieczy
Osłona P6-LONG 29,50

Zestaw osłon do hełmów MSA – V‑Gard

L.p. Typ osło­ny Zdję­cie Cena jed­nost­ko­wa net­to PLN
1

Osłona twarzy typu P1 (1FN)

 • kla­sa optycz­na 1
 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
 • N odpor­ność na zamglenie
Osłona P1 20,00
2

Siatkowa osłona twarzy typu S (F)

 • F wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o niskiej energii
Osłona siatkowa 22,00
3

Osłona twarzy typu P6-LONG (1BTN3)

 • kla­sa optycz­na 1
 • BT wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na na ude­rze­nie o śred­niej ener­gii w eks­tre­mal­nych temperaturach
 • N odpor­ność na zamglenie
 • 3 Ochro­na przed roz­bry­zga­mi cieczy
Osłona P6-LONG 29,50