Nowa osłona twarzy typu P6/S7.1 do hełmu G 3000

W naszej ofer­cie poja­wi­ła się nowa osło­na twa­rzy typu P6/S7.1 do heł­mu G 3000 — szcze­gó­ło­wy opis.