Osłony do hełmów JSP EVO MK2

Przed­sta­wia­my nową gamę osłon twa­rzy prze­zna­czo­nych do heł­mów JSP EVO MK2. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie z osło­na­mi.