Hełm górniczy HO-01 GÓRNIK zintegrowany z osłoną twarzy typu P1.2

Hełm gór­ni­czy HO-01 GÓRNIK zin­te­gro­wa­ny z osło­ną twa­rzy typu P1.2. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­duk­tu.