Our certificates

Accordance with

 1. Norms EN-PN
 2. Tests, which are used to evaluate Type WE
 3. Anti-electrostatics tests, which allows our shields to be used in explosive atmosphere in mining companies with non-methane and methane hazard areas, in spaces with „b” and „c” degree of methane explosion hazard and „A” and „B” class of coal dust explosion hazard
 4. Tests for a health harmless

Legal basis

 1. EU Directive 89/686/EWG
 2. On the basis of the Polish Law „Dz.U. 2005 nr 259 poz.2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.”
 3. On the basis of the Polish Law „Dz.U. 2004 nr 219 poz.2227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.09.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych”
 4. On the basis of the Polish Law „Dz.U. 2002 nr 139 poz.1169 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach wraz z późniejszymi zmianami spełnia wymogi §670 pkt.2 (Dz.U. 2006 nr 124 poz.863)”
 5. Products are protected by patents law in Polish Patent Office

List of certification authorities

 1. Central Institute for Labour Protection – National Research Institute PIB JN 1437 – Warsaw
 2. Institute of Industrial Organic Chemistry – Warsaw
 3. Nofer Institute of Occupational Medicine – Łódź

List of authorities cooperating in research, development and implementation

 1. Central Mining Institute – Katowice
 2. Polish Federation of Engineering Associations NOT – Warsaw